19:52 | Th? hai, 19/2/2018 EU Code: DL 489
Danh Mục
Tin tức - Sự kiện
Biên bản họp - nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tô Châu đã được tiến hành vào lúc 08giờ30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Hoà Bình, địa chỉ số 10 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Biên bản họp - nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo file đính kèm, Quý Cổ đông vui lòng xem  tại đây

Dự thảo báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tô Châu trân kính mời toàn thể quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Dự thảo báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo chốt danh sách Cổ đông và kính mời toàn thể quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin chi tiết như sau:
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Tô Châu được tiến hành vào lúc 8h30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Nhà Văn hoá lao động tỉnh Đồng Tháp, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp với nội dung như sau:
Thông báo Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với thông tin chi tiết như sau:
Luật khiếu nại và luật tố cáo của Quốc Hội ban hành

      Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã thông qua Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 và Luật tố cáo số 03/2011/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 và thay thế Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, số 26/2004/QH11 và số 58/2005/QH11.

Thông báo bán đấu giá tài sản
Công ty cổ phần Tô Châu thông báo bán đấu giá tài sản 01 ô tô cũ đã qua sử dụng. Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nêu trên đăng ký tham gia đấu giá tại văn phòng công ty cổ phần Tô Châu kể từ ngày 01/03/2012 đến hết 16 giờ ngày 10/03/2012.
Công văn số 707: Hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký thức ăn thủy sản vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày 26/5/2011, Tổng cục Thủy sản đã gửi Công văn số 707/TCTS-VP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản để hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký thức ăn thủy sản vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
Con đường hẹp cho cá tra Việt Nam
Ngành tra Việt Nam đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn sau khi chương trình bôi xấu tra “Pangasius Lie” của Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) được phát sóng trên truyền hình Đức cách đây không lâu. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào các nhà bán buôn, bán lẻ kinh doanh tra Việt Nam. Thêm nữa, giá thành sản xuất tăng quá cao khiến người nuôi tra Việt nam không thể tiếp tục kinh doanh.
Công văn số 414: Dự kiến điều chỉnh tần suất báo cáo lô hàng chứng nhận XK vào EU+3
(NAFIQAD) Ngày 17/3/2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã gửi Công văn số 414/QLCL-CL1 về việc tổng hợp báo cáo lô hàng chứng nhận XK vào EU+3.
Video
Hỗ trợ Online
Dịch vụ hỗ trợ
Mr. Le Hung Tin
Dịch vụ hỗ trợ
Mr. Ta Khanh Toan
Dịch vụ hỗ trợ
Mr. Trinh Hong Tang Dịch vụ hỗ trợ
Web Master
Th?i ti?t
Ha Noi Capital

Dong Thap Province
Thống kê
Khách truy cập: 116
Khách online: 24
Tin Công ty
Dự thảo báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo chốt danh sách Cổ đông và kính mời toàn thể quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin chi tiết trong:

Nội dung thông báo chốt danh sách Cổ đông

File Nội dung thư mời

Báo cáo tài chính năm 2015

 

Tài liệu dùng trong đại hội Cổ đông năm 2016

 

Dự thảo báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Dự thảo báo cáo Hội đồng Quản trị

Dự thảo báo cáo Ban Kiểm soát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 707: Hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký thức ăn thủy sản vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam
Con đường hẹp cho cá tra Việt Nam
Công văn số 414: Dự kiến điều chỉnh tần suất báo cáo lô hàng chứng nhận XK vào EU+3
Cơ hội cuối cùng để thay đổi chương trình thanh tra cá da trơn của USDA
ĐBSCL: Giá cá tra tăng kỷ lục
Công văn 311: Xuất khẩu cá tra philê đông lạnh vào PNG
Thông tư 09: Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác XK vào thị trường Châu Âu
Thông tư 08: Trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản
Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản đứng đầu ngành nông nghiệp
Farming Knowledge and Respect
Biên bản họp - nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Dự thảo báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2017
 

TOCHAU JOINT STOCK COMPANY

Company's address: 1553 Highway 30, Cluster 4, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province

Tel.: (84-673) 894109 Fax: (84-673) 890133

Website : www.tochau.vn E-mail: info@tochau.vn

Copyright 2012 by ToChau Joint Stock Company | Developed by Tochau's IT